Бараме финансиски администратор
На 21/05/2020 | 0 Коментари

Издавачката куќа Сакам Книги има потреба од финансиски администратор, кој ќе работи во координација со нашето сметководствено биро за темелно, ажурно и внимателно водење на финансиското и материјално работење на фирмата. Работното време е флексибилно (за почеток неколку дена неделно), а дел од работата може да се врши и од дома, па постои опција за редовен работен однос или хонорарно работење.

Потребни квалификации и вештини:

 1. Предност ќе имаат лицата со завршен економски факултет
 2. Работно искуство во областа
 3. Познавање на MS Office, особено Excel
 4. Барем делумно познавање на книжевното портфолио на Сакам Книги
 5. Познавање на материјално и финансиско работење
 6. Аналитички, организациски вештини и „око за детали“
 7. Основно познавање на англиски јазик

Работни обврски и одговорности:

 1. Педантно водење сметка за сите документи во фирмата во координација со книговодство.
 2. Внесување изводи во систем и проверка/наплата на доспеани побарувања од клиенти.
 3. Електронско плаќање фактури, префрлање плати, исплати по авторски договори, кирии и слично.
 4. Благајна, водење сметка за материјални трошоци и сл.
 5. Изработка на договори за нови вработени, изјави за престанок на работен однос, решенија за годишни одмори…
 6. Подготовка на документација и понуди за јавни набавки.
 7. Дополнителни задачи на барање на претпоставени во склоп на секојдневното работење.

Личен профил:

 1. Одговорна, педантна, темелна, добро организирана и доверлива личност
 2. Добри комуникациски способности и професионален однос
 3. Лојална, љубезна личност и тимски играч
 4. Позитивен и проактивен пристап кон работата

Заинтересираните кандидати може да испратат свое резиме и мотивационо писмо на contact@sakamknigi.mk. Ќе се земат предвид само кандидатите што ги исполнуваат условите. Огласот е отворен до 02.06.2020.

Напиши коментар