• img-book

Македонија и Македонците во Библијата – Библиска вистина/Macedonia and Macedonians in the bible – Bible truth

Содржина:

Бог говори за Македонија.

А што кажал Бог за Македонија? Ги спомнува ли Македонците?

Ја пишува ли Македонија во Библијата?

Има ли Македонци во Светото писмо?

Се спомнуваат ли македонски цркви во Библијата?

Дали е сето ова вистина? Така ли пишува и во твојата Библија?

А кој го напишал тоа? Кога и за кого? Чија е таа желба и по чија волја?

Само еднаш ли е тоа запишано некаде во Библијата, случајно, неважно и непотребно, како на грешка?

Не еднаш, туку скоро триесетпати е запишано; не е неважно и непотребно, туку со особено значење и не е отпосле додадено, туку е во библискиот текст од секогаш до денес ‒ го има и во најстарите и во најновите Библии, на најстарите и најсовремените јазици.

Токму тоа ви го нудиме во оваа книга, драги читатели.

Повелете, прочитајте ја и уверете се.

Ви ги посочуваме издвоени библиските текстови и тоа на 7 јазици…

800 ден

Моментално недостапна

За книгата

“Македонија и Македонците во Библијата – Библиска вистина/Macedonia and Macedonians in the bible – Bible truth”

Уште нема коментари за овој производ.