• img-book


ISBN: 978-608-259-903-8

Идентитет

Идентитет е еден од поновите романи на Кундера. Објавен е во 1997 година на француски јазик.

Делото претставува интересна анализа на еден пар, при што се занимава со идентитетот на мажот и жената воопшто, односно со прашањето колку и дали е неговата промена во одредени услови можна.

Секој следен пасус во овој кус роман открива нови стојалишта, аспекти, вистини околу идентитетот.

Дали можеме самите да го смениме својот идентитет? Дали промената на околностите во животот го менува нашиот идентитет на сопрузи, родители, љубовници…

250 ден

Моментално недостапна

За книгата

“Идентитет”

Уште нема коментари за овој производ.