• img-book

Гатанки-катанки

„Споредувајќи ја оваа обемна збирка од еднострофни гатанки со оние, досега објавените, што го привлекле нашето внимание, доаѓаме до следните заклучоци:

– таа импресионира со зачудувачката бројност (околу 200 гатанки);

– со свежината на версот и со првичното доживување;

– со тематската разноликост, која буквално го опфаќа целиот воспримачки свет на младиот читател.

[…] Версот на Александар Кујунџиски е едноставен и лесен, течен и лежерен, најчесто и мошне успешно хуморно обоен, што придонесува за драгоста на творбата, дури и ако се исклучи предметот од опишувањето. Пријатно изненадуваат и различните авторови пристапи кон тој предмет, начинот на кој му го пренесува на детето, на неговиот увид.“

Оливера Николова

150 ден

Моментално недостапна

За книгата

“Гатанки-катанки”

Уште нема коментари за овој производ.