img-book

ISBN: 978-608-229-639-5

Антиканцер: Нов начин на живот

Антиканцер е мешавина на трогателна автобиографска проза на рационалист што мора да се соочи со можноста од блиска смрт, сериозен научен труд на одговорен невролог чиј предмет на интерес станал неговиот сопствен мозок, лирски нежна исповед на еден сосема обичен човек соочен со ирационалноста на сопствената судбина. Една од оние ретки книги во кои би можеле да најдете нешто многу

повеќе од она што го очекувате и кои, сосема тивко и незабележливо,

можат да ви го променат односот кон светот.

500 ден

Моментално недостапна

За книгата

“Антиканцер: Нов начин на живот”

Уште нема коментари за овој производ.